Zamówienia publiczne 2012r.


Zapytanie ofertowe na:

zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania podsumowującego projekt UMIEM WIĘCEJ dla 130 osób – (beneficjenci, otoczenie i realizatorzy, w tym osoby niepełnosprawne i poruszające się na wózku) zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego.

  Zapytanie ofertowe  Opis przedmiotu zamówienia

  Formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe na:

przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu kreowania wizerunku dla 15 osób niepełnosprawnych – beneficjentów projektu UMIEM WIĘCEJ.

  Zapytanie ofertowe     Opis przedmiotu zamówienia

  Formularz ofertowy


Zapytanie o cenę


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty na:
- przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu kreowania wizerunku dla 15 osób niepełnosprawnych – beneficjentów projektu UMIEM WIĘCEJ

Opis przedmiotu zapytania


Zapytanie ofertowe na:

zorganizowanie wyjazdowego szkolenia ,,podstawowa obsługa komputera” oraz „zakładanie własnej działalności gospodarczej” dla 10 osób niepełnosprawnych

  Zapytanie ofertowe      Opis przedmiotu zamówienia

  Formularz ofertowy


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch wycieczek integracyjnych ogółem dla 93 osób (50+43) oraz wyjazdowego seminarium z poradnictwem rodzinnym dla 18 osób (16 uczestników + 2 opiekunów) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 – Projekt UMIEM WIĘCEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tekst ogłoszenia SIWZ


Zapytanie ofertowe na:

przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla 15 osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego.

  Zapytanie ofertowe    Opis przedmiotu zamówienia

  Formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe o wartości do 14.000 Euro netto na:


zorganizowanie szkolenia ,,podstawowa obsługa komputera oraz zakładanie własnej działalności gospodarczej” dla 10 osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego plus 1 osoba (opiekun grupy), liczba dni szkolenia - 10.

Zapytanie ofertowe  Opis przedmiotu zamówienia

  Formularz ofertowy


Zapytanie o cenę


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty na: zajęcia rehabilitacyjne dla 15 osób niepełnosprawnych. Zajęcia mają być organizowane na terenie Łowicza.

  Zapytanie o cenę


Zapytanie o cenę


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty na: zorganizowanie wyjazdowego 10 dniowego kursu podstawowa obsługa komputera i korzystania z Internetu + zakładanie własnej działalności gospodarczej – dla 10 osób niepełnosprawnych plus 1 osoby (opiekuna grupy) na terenie województwa łódzkiego.

  Zapytanie o cenę


Zapytanie o cenę


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty na: zorganizowanie integracyjnej wycieczki weekendowej w Góry Świętokrzyskie (rodzice zastępczy + dzieci) - ogółem dla 43 osób, w tym 3 opiekunów grupy.

  Zapytanie o cenę


Zapytanie o cenę


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty na: zorganizowanie integracyjnej wycieczki weekendowej ,,poznaj swój region” do Łodzi ogółem dla 50 osób dorosłych w tym 3 opiekunów grupy.

  Zapytanie ofertowe


Zapytanie o cenę


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty na: zorganizowanie wyjazdowego seminarium z poradnictwem rodzinnym dla 16 osób + 2 opiekunów grupy na terenie województwa łódzkiego.

  Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe o wartości do 14.000 Euro netto na:

Organizację obozu letniego z programem integracji zawodowej i społecznej dla dzieci zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego w wieku od 15 do 18 lat w ilości 10 skierowań czas trwania obozu: 10 – dni

  Zapytanie ofertowe     Opis przedmiotu zamówienia

  Formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe o wartości do 14.000 Euro netto na :

Organizację „imprezy o charakterze turystycznym (kolonii) z programem aktywności społecznej dla dzieci z rodzin zastępczych wraz z wyżywieniem, zakwaterowaniem, organizacją programu aktywności społecznej oraz transportem uczestników z i do Łowicza oraz zapewnieniem bezpiecznych warunków pobytu dla 24 uczestników kolonii w wieku 8-15 lat, mieszkających na terenie powiatu łowickiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 – Projekt UMIEM WIĘCEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Zapytanie ofertowe    Opis przedmiotu zamówienia  

  Formularz ofertowy


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY :

Dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdowego, całodobowego turnusu rehabilitacyjnego z programem aktywizacji zawodowej (doradztwem zawodowym) ogółem dla 21 osób w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 – Projekt UMIEM WIĘCEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Tekst ogłoszenia        SIWZ


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 Euro netto na:

kurs prawa jazdy kat. B dla 13 osób

Tekst ogłoszenia


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

OGŁOSZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: zorganizowanie wyjazdowego, całodobowego turnusu rehabilitacyjnego z programem aktywizacji zawodowej dla 35 osób plus 12 osoba obsługi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 – Projekt UMIEM WIĘCEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tekst ogłoszenia         SIWZ


Opublikował: Sławek Urbański
Publikacja dnia: 12.12.2012
Podpisał: Małgorzata Janicka
Dokument z dnia: 04.05.2012
Dokument oglądany razy: 4153
21.05.2019 // pcpr.lowicz.pl/V2