mala czcionka srednia czcionka duza czcionka
SmodBIP

Ogłoszenia projektu Rodzina z przyszłościąŁowicz dn. 1.08.2017r.


Łowicz dn. 27.07.2017r.


Łowicz dn. 19.07.2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zaprasza do składania oferty cenowej na:

przeprowadzenie usługi szkolenia dla rodzin zastępczych

Pełny tekst zapytania  Formularz ofertowy


Łowicz dn. 27.06.2017r.


Łowicz dn. 27.06.2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zaprasza do składania oferty cenowej na:

wynajem sali wykładowej oraz zorganizowanie cateringu na potrzeby szkolenia dla rodzin zastępczych

Pełny ntekst zapytania Formularz ofertowy


Łowicz dn. 21.06.2017r.


Łowicz dn. 19.06.2017r.Ogłoszenie Uchwały  Nr 500/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie:

określenia wysokości i podziału dotacji w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Pełny tekst Uchwały Zarządu Powiatu Łowickiego


Łowicz dn. 08.06.2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zaprasza do składania oferty cenowej na:

przeprowadzenie 2 jednodniowych warsztatów szkoleniowych dla rodzin zastępczych

Pełny tekst zapytania  Formularz ofertowy


Łowicz dn. 07.06.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zaprasza do składania oferty cenowej na:

zorganizowanie trzydniowego specjalistycznego szkolenia dla rodzin zastępczych nt. „Akomodacje matematyczne w FAS"

Pełny tekst zapytania  Formularz ofertowy


Łowicz dn. 31.05.2017r.


Łowicz dn. 22.05.2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zaprasza do składania oferty cenowej na:

zorganizowanie i przeprowadzenie weekendowego wyjazdowego szkolenia integracyjno-szkoleniowego dla rodzin zastępczych

  Pełny tekst zapytania   Formularz ofertowy 


Łowicz dn. 22.05.2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:

przeprowadzenie 2 jednodniowych warsztatów szkoleniowych dla rodzin zastępczych

Pełny tekst zapytania


Łowicz dn. 18.05.2017r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:

przeprowadzenie szkolenia dla rodziców zastępczych nt. Akomodacje matematyczne w FAS

Pełny tekst zapytania


Łowicz dn. 10.05.2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zaprasza do składania oferty cenowej na:

zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnej terapii sensorycznej lub biofeedback z elementami terapii integracji sensorycznej

Pełny tekst zapytania   Formularz ofertowy


Łowicz dn. 25.04.2017r.

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2017r. z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Pełny tekst zaproszenia


Łowicz dn. 10.04.2017r.

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na:

organizacja wyjazdu terapeutyczno-wypoczynkowego

Uchwała Nr 467/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 467/2017

Załącznik Nr 1  Załącznik Nr 2  Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4  Załącznik Nr 5  Oświadczenie


Łowicz dn. 10.04.2017r.

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na:

organizacja wypoczynku letniego

Uchwała Nr 467/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 467/2017

Załącznik Nr 1  Załącznik Nr 2  Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4  Załącznik Nr 5  Oświadczenie


Łowicz dn. 04-04-2017r.


Łowicz dn. 29.03.2017r.


Łowicz dn. 27.03.2017r.


Łowicz dn. 13.03.2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zaprasza do składnia oferty cenowej na:

przeprowadzenie szkolenia z zakresu odżywiania dzieci z FASD

Pełny tekst zapytania  Formularz ofertowy


Łowicz dn. 13.03.2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zaprasza do składania oferty cenowej na:

wynajem sali wykładowej oraz zorganizowanie cateringu na potrzeby szkolenia

Pełny tekst zapytania  Formularz ofertowy


Łowicz dn. 08.03.2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zaprasza do składania ofert cenowych na:

przeprowadzenie dwudniowych warsztatów dla rodziców zastępczych

Pełny tekst zapytania  Formularz oferty


Łowicz dn. 08.03.2017r.


Łowicz dn. 28.02.21017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia  wstępnej oferty cenowej na:
przeprowadzenie szkolenia dla rodziców zastępczych z zakresu odżywiania dzieci z FASD

Pełny tekst zapytania


Łowicz dn. 28.02.2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:
wynajm sali wykładowej oraz zorganizowanie cateringu na potrzeby szkolenia prowadzonego dla rodzin zastępczych

Pełny tekst zapytania


Łowicz dn. 21.02.2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zaprasza do składania oferty cenowej na:
wyjazdowe weekendowe warszaty szkoleniowe dla rodzin zastęczych w miesiącu maju 2017r.

Pełny tekst zapytania  Formularz ofertowy


Łowicz dn. 21.02.2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia wstępnej oferty cenowej na:
zorganizowanie weekendowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla 27 osób z animatorem

Pełny tekst zapytania o cenę


Łowicz dn. 17.02.2017r.


Łowicz dn. 15.02.2017r.


Łowicz dn. 02-02-2017r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:
prowadzenie konsultacji i poradnictwa pedagogicznego dla rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łowickiego

Pełny tekst zapytania  Formularz ofertowy


Łowicz dn. 02-02-2017r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:
zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnej terapii dzieci po traumie neurorozwojowej

Pełny tekst zapytania  Formularz ofertowy


Łowicz dn. 24-01-2017r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:
zorganizowanie i przeprowadzenie weekendowego wyjazdu szkoleniowego dla rodzin zastępczych

Pełny tekst zapytania


Łowicz dn. 12.01.2017r


Łowicz dn. 28.12.2016r

W związku z realizacją projektu Rodzina z przyszłością współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zaprasza do złożenia oferty na:

zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnej terapii dzieci po traumie neurorozwojowej ogółem dla 5 osób zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego

Pełny tekst zapytania Formularz oferty

Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6

Załącznik nr 7 Załącznik nr 8


 

  Regulaminu naboru do Projektu Rodzina z przyszłością

Opublikował: Sławomir Urbański
Publikacja dnia: 18.12.2017
Podpisał: Małgorzata Janicka
Dokument z dnia: 18.12.2017
Dokument oglądany razy: 9 001