mala czcionka srednia czcionka duza czcionka
SmodBIP

Ogłoszenia Projektu Umiem Więcej 2017Łowicz dn. 10.01.2018r.


Łowicz dn. 08.01.2018r.


Łowicz dn. 03.01.2018r.


Łowicz dn. 18.12.2017r.

Ogłoszenie protokółu sesji otwarcia ofert w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego dotyczącego:

zorganizowania i przeprowadzenia zajęć wyrównujących szanse edukacyjne - korepetycje

Pełny tekst protokółu z otwarcia ofert


Łowicz dn. 07.12.2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza przetarg nieograniczony na :

zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne - korepetycje

Pełny tekst ogłoszenia

Specyfikacja SIWZ

Załącznik nr 1 Załącznik nr 1

Załącznik nr 2   Załącznik nr 2

Załącznik nr 3  Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 Załącznik nr 5

Załącznik nr 6  Załącznik nr 6

Załącznik nr 7   Załącznik nr 7

Załącznik nr 8  Załącznik nr 8


Łowicz dn. 03.11.2017r.


Łowicz dn. 19.10.2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zaprasza do składania oferty cenowej na:
wynajem sali wykładowej oraz zorganizowanie cateringu

Pełny tekst zapytania Formularz ofertowy


Łowicz dn. 16.10.2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zaprasza do składania oferty cenowej na:

przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 15 osób

Pełny tekst zapytania Formularz ofertowy


Łowicz dn. 12.10.2017r.


Łowicz dn. 12.10.2017r.


Łowicz dn. 9.10.2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:

przeprowadzenie kursu prawa jazdy ka. B dla 15 osób

Pełny tekst zapytania o cenę


Łowicz dn. 22.09.2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zaprasza do składania oferty cenowej na:

prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla osób przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej

Pełny tekst zapytania  Formularz oferty


Łowicz dn. 22.09.2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zaprasza do składania oferty cenowej na:

przeprowadzenie grupowego treningu gospodarowania budżetem domowym dla osób przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej

Pełny tekst zapytania Formularz ofertyOpublikował: Sławomir Urbański
Publikacja dnia: 10.01.2018
Podpisał: Małgorzata Janicka
Dokument z dnia: 10.01.2018
Dokument oglądany razy: 1 313