mala czcionka srednia czcionka duza czcionka
SmodBIP

Informacje dla rodzin zastępczych


Łowicz dn. 22.01.2018r.

Zarządzenie Nr 5/2018r. Starosty Łowickiego z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie:
określenia zasad i wysokości świadczeń
przyznawanych rodzinom zastępczym wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

  Załączniki do Zarządzenia Starosty Łowickiego


Dyrektor PCPR w Łowiczu z dniem 31 sierpnia 2017 roku Zarządzeniem nr 15/2017 wprowadził wzory wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych przysługujących rodzinom zastępczym/prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.

Pełny teks Zarządzenia nr 15/2017Opublikował: Sławomir Urbański
Publikacja dnia: 18.12.2018
Podpisał: Sławomir Urbański
Dokument z dnia: 18.12.2018
Dokument oglądany razy: 761